Mor hvorfor løber manden ?

Nogenlunde sådan slår Kaare tonen an i sit foredrag, hvorfor løber vi? 

Kaare tager også med dette foredrag gennem menneskets historie set ud fra en løbers perspektiv. Vi bliver taget igennem hele evolutionen fra de første homo sapiens, hvordan den genetiske udvikling er gået, hvor homo sapiens udvikler og adskiller sig fra alle andre levende væsener.

Kaare tager i sit foredrag lytteren kyndigt igennem udviklingen skridt for skridt. Hvor det bliver gjort klart, at det er primært, hvad sker der med vores hoveder, hænder og fødder. Hvad betyder det for udviklingen, at homo sapiens bliver opretstående? Det giver nogle andre bevæge-og kølemuligheder – når man lever på en varm savanne.

Hænder og fødder udvikler sig. Hænderne så vi kan foretage mere detaljerede ting, og udviklingen af fødder og ben muskulatur giver andre bevægemuligheder, hvorved homo sapiens kan bevæge sig over længere strækninger. Noget som kommer til at gøre en forskel i forhold til at søge føde, opdage nye områder. Meget kyndig, relevant og forståelig gennemgang af hele den menneskelige evolution – og dette hvad enten du er løber eller ej.

Kaare meldgaard – Den løbende filosof

At jage eller blive jagtet – Flugt fra et rovdyr eller på vej mod noget – løb har været den afgørende og mest betydende bevægelsesform

I et udviklingsperspektiv handler løb om at flygte fra noget eller bevæge sig hen mod noget. Denne metafor gik igen i mange sammenhænge. Og selv om vi ikke længere skal frygte overfald fra en panter , så er der fortsat mange ting, som vi “løber fra”, ting som vi ønsker at undgå. Og tilsvarende som løbet har givet os jagtmuligheder, hvor vi bevæger os mod noget, så er der andre forhold idag, som vi løber hen imod – en bedre form, et bedre velvære, forhold som løbet kan bringe os.

Vi bliver kyndigt taget igennem jagtteknikker på savannen. Er det myter eller fakta, hvad ved vi, hvad gætter vi os til?

Der Var mange gode  pointer undervejs, der er ikke plads til at gengive dem alle her.

 

Fra evolution til revolution – på vej mod en joggingkultur

Efter at vi som mennekser har brugt løbet igennem tusindvis af år, som en del af vores transport, budbringere, kommunikation og andet praktisk, hvor det ikke handler om selve løbet, men om det vi kan opnå med løbet som bevægeform. Kaare leverer i sit foredrag mange eksempler på, hvilken funktion løb historisk har haft af praktisk og arbejdsmæssig karakter – vi bliver også taget igennem gamle konkurrencer og lege, hvor løb indgår – siden med tilblivelsen af de Olympiske lege. Der har altid været prestige forbundet med at være en hurtig eller udholdende løber.

Fra 1970’erne begynder der for alvor at ske noget omkring vores løbeopfattelse. Med joggingbølgen og denne særlige bevægeform, som er en kombination af af gang/løb bliver løbet placeret som en moderne måde at opnå og udtrykke bevidsthed omkring sundhed og helbred. Det er på samme tidspunkt vi tager flere tekniske hjælpemidler til os, som på den korte bane giver en mere komfortabel hverdag, hvor vi snart har tekniske hjælpemidler til alt. Skal der graves et hul har vi maskiner til det osv.

Vi bevæger os mindre, vi sidder mere stille i dagligdagen og ud af dette vokser joggingkulturen, der kommer en anden fokus på sundhed og velvære, hvor jogging kulturen bliver en måde at udtrykke bevidsthed om dette på. Det er på samme tidspunkt Workout havde sit udspring, personificeret i Jane Fonda’s Workout koncept. 

Bevidstheden omkring sundhed og velvære

Der kommer en bevidsthed omkring velvære, og det at løbe væk fra ting får en anden betydning og tilsvarende at bevæge sig mod et mål. Løb bliver en måde at undgå en række ubehag og samtidig en måde til at opnå et bedre, sundere og overskudsagtig tilværelse.

Nytteværdi ved løb – Hvorfor løber vi i en moderne verden, hvor alt kommer til os

Vi har aldrig løbet så meget som nu, og det kan næsten være selvmodsigende i en tid, hvor alt kommer nemt til os. Der er nærmest et paradoks mellem at vi søger mere komfort mindre bevægelighed i vores “praktiske liv” for herefter at finde bevægelsen i motionsformer herunder løb.

Når alt synes indenfor rækkevidde, søger vi det som ligger lidt uden for komfortzonen.

Listen over, hvad løb kan gøre for det moderne menneske er lang, og bliver kun bekræftet af Kaare, som sætter ord og billeder på vigtigheden af motion, hvor inaktivitet kan være den store dræber.

Løbets livsvisdom

Kaare slutter sit foredrag af med et par slides om løbets livsvisdom. Vores liv kommer til udtryk gennem vores handlinger. Du får hvad du giver eller omskrevet, du høster, som du såer, hvis du ønsker forandring kræver det, at du gør ting anderledes. Og lige denne del var ledsaget af en række metaforer og billeder, som gjorde det klart og forståeligt.

 

Så Mor hvorfor løber manden – tilbage til begyndelsen

Manden løber fordi han flygter for noget, og bevæger sig på samme tid hen mod noget andet. Sådan har det været før, sådan er det nu – der er blot sat andre billeder på i en moderne verden.

….. den som løber godt lever godt …..

Tør man vove den påstand, at den som løber godt, også lever godt – Sådan har det været før, sådan er det (måske) også i en mere moderne verden. 

Du gik glip af et godt foredrag – men det bliver sandsynligvis gentaget.

Optakt til foredraget

Næste foredrag med ultraløber Henrik E. Andersen