Heidi E. Johansen som forfatter og Stine Rex som atlet og genstandsfelt